Home


 

HomeHomeHomeHomeHome

Garoeda is de naam van de gouden adelaar uit de Indonesische mythologie. Half dier, half mens,  wordt hij door de Brahmaanse God Vishnoe als rijdier gebruikt. De vogel Garoeda trad in de strijd van het goede tegen het kwade immer op als de beschermer van de onderdrukten. Daarom is Garoeda dan ook het symbool van geluk en vriendschap.

Restaurant “Garoeda” presenteert u een stukje Indonesië in Nederland……… een atmosfeer van “Tempo Doeloe”, voor sommigen ………, voor anderen een nieuwe exotische wereld. 

 

Selamat makan!
Eet Smakelijk!